" Ποιότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία "

Ηλιακό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας: Kolymbia beach hotel [Ρόδος, Ελλάδα]

Kolymbia beach hotel
Ρόδος, ΕλλάδαΗλιακό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας Helional μεγάλη κλίμακας για ΖΝΧ και θερμικό σύστημα για πισίνα,
144m2 συλλεκτικής επιφάνειας.

YOU MIGHT ALSO LIKE