" Ποιότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία "

Ηλιακό σύστημα: Hotel Apollonia [Ν.Απολλωνία, Ελλάδα]

Hotel Apollonia
Ν.Απολλωνία, ΕλλάδαΗλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Εγκατάσταση αποτελούμενη από ένα Heliokit 501
με χωρητικότητα 450lt και 8m2 επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών FPS.