" Ποιότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία "

Ηλιακό θερμικό σύστημα πισίνας εξωτερικού χώρου [Κέρκυρα, Ελλάδα]

Ηλιακό θερμικό σύστημα πισίνας εξωτερικού χώρου
Κέρκυρα, ΕλλάδαΗλιακό θερμικό σύστημα για πισίνα εξωτερικού χώρου στην Κέρκυρα με
12m2 επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες FPS.