" Ποιότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία "

Ηλιακός HMS 300/4 στο Αμμάν

Ηλιακός θερμοσίφωνας σε γραφεία εταιρίας κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών.

Αμμάν, Ιορδανία