" Ποιότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία "

Ηλιακό σύστημα: Οίκος ευγηρίας `Μέριμνα ποντίων κυριών` [Πολίχνη, Θεσσαλονίκη]

Οίκος ευγηρίας `Μέριμνα ποντίων κυριών`
Πολίχνη, Θεσσαλονίκη Ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για 2000lt την ημέρα. Δοχείο νερού 2500lt και 20m2
επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών FPS.

YOU MIGHT ALSO LIKE