" Ποιότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία "

Ηλιακό σύστημα: Adam`s Hotel [Πάργα, Ελλάδα]

Adam`s Hotel
Πάργα, ΕλλάδαΗλιακό σύστημα Helional για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Συνδυασμός δύο δοχείων 500lt και
20m2 ηλιακών συλλεκτών MS.