" Ποιότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία "

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: Βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής [Κιλκίς, Ελλάδα]

Βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής
Κιλκίς, ΕλλάδαΕγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αποτελούμενη από
δύο δοχεία 500lt και δύο συστήματα θερμοσιφώνων 300lt και 6m2 επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών MS.